Bloggarkiv

Glasset du drikker av påvirker drikkemønsteret ditt

Det hevder ihvertfall forskere ved Bristol-universitetet i England. Men hvorfor er det slik?

At det vil være en forskjell på å drikke øl fra et vanlig ølglass, og på å drikke øl fra en skål som vanligvis brukes til suppe, sier seg nesten selv. Drikkekomforten blir ikke helt den samme med en suppeskål, spesielt ikke hvis noen tvinger deg til å bruke skje.

Forskere ved avdeling for eksperimentell psykologi ved Universitetet i Bristol har ikke brukt noen suppeskål, men de har gjennom et par ulike eksperimenter kommet fram til at formen på øl-glasset ser ut til å ha mer å si for alkoholinntaket enn en kanskje skulle tro.

Nesten dobbelt så fort

En gruppe på 160 mennesker i alderen 18 til 40 år ble hentet inn til forsøket. Ingen av dem skal tidligere ha hatt problemer med alkohol. I forsøket ble de bedt om å drikke enten et glass pils eller et glass med alkoholfri leskedrikk. Deltakerne ble også bedt om enten å drikke fra et «vanlig» ølglass med rette kanter, eller et ølglass med kurver, det vil si at det er smalere nær bunnen enn toppen.

Resultatene viser at de som drakk pils fra glasset med kurver drakk denne nesten dobbelt så fort som de som drakk pilsen fra glasset med rette kanter. De som valgte den alkoholfri drikken drakk like raskt enten det var fra det ene eller det andre glasset.

ORIGINALENE: Slik ser glassene ut som ble brukt i øl-eksperimentet ved Universitetet i Bristol. (Foto: Universitetet i Bristol)

ORIGINALENE: Slik ser glassene ut som ble brukt i øl-eksperimentet ved Universitetet i Bristol.(Foto: Universitetet i Bristol)

Teorien til forskerne er at de som drikker fra kurveglasset sliter med å vurdere hvor mye øl det til enhver tid er igjen i glasset, og derfor drikker fortere. Dette ble forsøkt verifisert gjennom et ekstra eksperiment, der deltakerne ble vist en rekke bilder av begge glasstypene, som alle inneholdt ulike mengder uspesifisert væske. Deltakerne ble så bedt om å vurdere hvorvidt glassene var mer enn halvfulle, eller mindre enn halvfulle.

Ut fra resultatene viser det seg at det kan være vanskeligere å vurdere hvor halvveis er på et kurvet glass, enn på et vanlig pilsnerglass.

Vanskelig å styre farten

Interessant nok var det de som tok mest feil i vurderingen av mengden væske igjen i glasset som viste det største avviket når de drakk fra den ene eller andre glasstypen. Hastigheten på alkoholinntaket har som kjent mye å si for graden av beruselse, og dermed kan inntaket vise seg å bli høyere med en glasstype (det kurvede glasset) hvor det er vanskelig å vurdere hvor mye øl som er igjen.

– Folk snakker ofte om at de holder orden på tempoet når de drikker alkohol for å kontrollere hvor fulle de blir. Jeg tror det viktigste en kan ta med seg fra vår forskning er at muligheten for å styre drikketempoet reduseres når en drikker fra visse typer glass, sier leder for eksperimentet, Angela Attwood.

Er du interessert i å lese mer om dette finner du hele forskningsrapporten her.

Saken er hentet fra DinSide.no.